prewZpět

jáchymek 2022

Jáchymkovi je 5 let, má dvojče Jindříška a o dva roky starší sestru Karolínku. U Jáchymka došlov prenatálním období ke krvácení do mozku bez zjevné příčiny. Všechna vyšetření – prenatálníi po narození ukázala na prasklou cévku či prodělanou mrtvičku. V důsledku krvácení ve velké části mozku došlo k jeho atrofování a po narození mu byla diagnostikována dětská mozková obrna, triparéza. Časem k sobě přidala i epilepsii, celkové psychomotorické opoždění a aktuálně dle psychologického vyšetření i středně těžkou mentální retardaci.

Jáchymek začíná pomalu mluvit. Umí pár slov a těmi se dorozumívá. Jinak používá znaky nebo si na to, co chce, tak dlouho ukazuje, až každý pochopí. Aktuálně v 5 letech začal chodit. Doma sám, ve venkovním prostředí s dopomocí na krátké vzdálenosti.

Pravou ruku zapojuje na vše. Levá je převážně v pěst, či ji má (což je úžasný výsledek po terapii) alespoň i jako pomocnou ruku. Sám se třeba však neoblékne, nesvlékne a také s jídlem potřebuje pomáhat.

Podle ortopedického vyšetření mu z důvodu abdukce přednoží, propadlé klenby a zkrácené Achillovy šlachy na obou nohou hrozila operace. Rodina volila cestu poslední záchrany, speciální technologii ortéz na nohy z Vídně, které stály 150 000 Kč. Jáchymek se stále motoricky vyvíjí a zlepšuje. Rodina bojuje a snaží se hledat cesty k tomu, aby se jednou zcela osamostatnil jak v chůzi, tak v životě samotném. Aktuálně prochází zkouškou integrace do běžné mateřské školy s asistencí.

Rodina absolvuje s Jáchymkem podle financí co nejčastěji za rok intenzivní kompletní rehabilitační program v centru Hájek, který však není hrazen ze zdravotního pojištění. Jeden takový pobyt vyjde na 76 000 Kč. To je v tuto chvíli nejnákladnější položka.

Jáchymek absolvuje i lázeňské pobyty a rehabilitace hrazné pojišťovnu, jenže to je velmi málo a pro správný vývoj nedostatečné. Jáchymkovi tedy rodina hradí (dle soukromých možností či přispění nadací) i soukromé fyzioterapie v blízkosti bydliště.

Jáchymek potřebuje absolvovat další rehabilitace i nad rámec, tedy za úhradu jako samoplátce. Jde například o ergoterapie, které jej učí samostatnosti, plavání, které mu rozhýbe přirozeně spasmy v těle, masáže, které jej uvolní a připraví na fyzioterapii. Jednou za čas i robotický přístroj Lokomat, který jej učí přirozené správné chůzi. Většina terapií probíhá v lázních Teplice.

POMOHLI JSME

Díky finančním prostředkům vybraných z prodeje kalendářů jsme mohli pomoci.
Jáchymek má nyní k dispozici bezpečné nové schodiště se zábradlím, které vede do jeho pokojíčku. Ten Jáchymkovi za náš dar rodiče nechali kompletně nově zařídit.
A aby toho nebylo málo, Jáchymek má nově opravené ortézy a nové botičky se kterými se mu bude mnohem lépe chodit. V novém pokojíku má k dispozici také kompletní domácí rehabilitační soupravu.
Vše bylo maminkou pečlivě zdokumentováno, a tak se můžete potěšit výsledkem na fotografiích.

partneři: